ემიძლია თუ არა გადმოვწერო ჩემი რეზიუმე Word-ის ფორმატით?

როდესაც თქვენი რეზიუმე მზად იქნება, არსებობს რამდენიმე გზა, რომლითაც შეგიძლიათ თქვენი რეზიუმეს ან სამოტივაციო წერილების ექსპორტი, რათა მაშინვე დაიწყოთ სასურველ პოზიციაზე განაცხადის შეტანა. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თქვენი რეზიუმეს PDF ან DOCX (ბეტა ვერსია) ფაილი ან პირდაპირ თქვენი Dashboard-დან ან Resume Editor-იდან ჩამოტვირთოთ. გარდა ღილაკის „ჩამოტვირთვა PDF“-ისა, შეგიძლიათ იხილოთ ჩამოსაშლელი მენიუ „მეტი“, ასევე DOCX-ის სახით ჩამოტვირთვის ვარიანტებით. იხილეთ სქრინშოთები ქვემოთ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.