როგორ მუშაობს თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თანხის დაბრუნების პოლიტიკა მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ ყიდულობთ 14 დღის დაბრუნების (თვიური გეგმა) და 30 დღის დაბრუნების (წლიური გეგმის) პოლიტიკის ფარგლებში. ჩვენ გვსურს დავეხმაროთ მომხმარებლებს ისეთ სიტუაციებში, როგორიცაა, თუ თქვენ შეცდომით გააკეთეთ რაიმე შესყიდვა და ვერ ახერხებთ ჩვენი სერვისების სწორად გამოყენებას მომხმარებლის მხრიდან ტექნიკური პრობლემების გამო.თანხის დაბრუნებისა და გამოწერის გაუქმების პოლიტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ https://cvforma.com/builder/refund-cancellation-policy.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.