როგორ შევცვალო განყოფილების ბლოკების სვეტები?

  • თუ გსურთ შეცვალოთ სვეტები თქვენს რეზიუმეში, შეგიძლიათ შეცვალოთ ისინი სვეტების გადამრთველი ღილაკით, რომელიც მდებარეობს კატეგორიების ბლოკებთან ახლოს. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კატეგორიების ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური პოზიცია თქვენი საჭიროების მიხედვით.
  • თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ სვეტები თქვენი რეზიუმეს გენერატორის მხარეს ბლოკების უბრალოდ გადათრევით და ჩამოგდებით.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.